Haftalık Veli Görüşmesi

Haftalık Veli Görüşmesi


Okul- aile ve öğrenci, eğitim sistemlerinin en temel yapı taşlarıdır. Eğitim sistemlerinin istenilen sonucu vermesi için bu yapı taşlarının güçlü bir iletişim ve işbirliği içinde olması hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle ailenin bu süreçte daha katılımcı hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü çocuğunun uzmanı olan ve onlara, ilerleyen yollarda değiştirmenin çok zor olduğu kişilik özelliklerini kazandıran ailesidir. Bu nedenle eğitim- öğretimde başarıya ulaşmak isteyen okul yönetimi, uygulanacak olan programda öğretmen kadar anne babaları da katılımcı hale getirebilmek için, anne- baba ve öğretmen ilişkisine önem vermelidir.

Kurumlarımız olarak bu temel yapıtaşlarına gerekli önem ve hassasiyeti vererek yaklaşmaktayız. Bu doğrultuda öğretmenlerimiz veli görüşmelerini haftalık telefonla yapmaktadır. Gerekli görüldüğünde velilerimiz yüz yüze görüşmek için kurumumuza davet edilmektedir. Velilerimiz de istekleri doğrultusunda öğretmenlerimizden görüşme talep edebilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz bireysel desteğe ihtiyaç duyduğu zaman kurumlarımızdaki rehberlik servislerinden de yardım alabilmektedirler.